Intern reglement

Beste voetbalouder, 
Beste speler, 

Onze club heeft het afgelopen seizoen hard gewerkt aan de eerste externe audit van ‘Double pass’ wat geleid heeft tot het behalen van een mooie ‘bronzen ster’ voor onze jeugdwerking op gewestelijk niveau. 

Uit deze audit zijn heel wat goede punten naar boven gekomen maar ook werkpunten waarmee we onze club bij een volgende audit naar een zilveren of gouden ster willen brengen. Eén van de actiepunten uit onze audit is het opstellen en bezorgen van een ‘intern reglement’ of ‘gedragscode’ aan onze leden en ouders. 

Voor de wedstrijd: 

 • Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren. 
 • Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken. 
 • Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel al zijn talenten te ontwikkelen. 
 • Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden. 
 • Ik verwittig tijdig de trainer als mijn kind niet aanwezig kan zijn of te laat komt. 

Tijdens de wedstrijd: 

 • Ik gebruik geen agressieve, racistische of schunnige taal langs de zijlijn. 
 • Ik blijf ten allen tijden achter de omheining, wat er ook gebeurt op het veld. 
 • Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn kind als de tegenstrever. 
 • Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten. 
 • Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter. 
 • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer. 

Na de wedstrijd: 

 • Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over. 
 • Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever. 
 • Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of eindstand. 
 • Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat goed liep, wat minder en wat we eruit leren. 

Tijdens de training: 

 • Elke speler is tijdig aanwezig in de kleedkamer of indien anders gecommuniceerd aangekleed op de afgesproken plek op het veld. 
 • In overeenkomst met de trainer blijven we in de kleedkamer tot er samen op het veld mag gegaan worden, tijdens het wachten blijven we rustig zitten en brengen we GEEN bal mee in de kleedkamer. 
 • Als ouder wonen we de trainingen niet bij, we laten de trainer zijn werk doen en we laten de spelers zelfstandig ontwikkelen. 
 • Wie zonder verwittiging afwezig is op training(en) heeft weinig kans op een selectie voor de komende competitiewedstrijd. 
 • We betreden nooit het veld wanneer daar een ploeg aan het trainen is. Op de helft waar niemand traint kan er opgewarmd worden. Indien echter het volledige veld bezet is, wacht de ploeg tot wanneer de vorige training gedaan is of tot wanneer de trainer toestemming geeft het veld te betreden. 
 • Zorg voor aangepaste kledij. Bij kouder weer sweater of vest en lange broek; bij regenweer is een regenvest verplicht. Spelers die niet met aangepaste kledij komen trainen, kunnen op training geweigerd worden. 
 • Een eigen drinkbus meebrengen is aan te raden, zeker bij warm weer is voldoende drinken noodzakelijk. 
 • Smartphones, luidsprekers of andere muziekmakers worden in de kleedkamer uitgezet vanaf we binnenkomen tot na de wedstrijd. Wij raden trouwens aan om deze zaken thuis te laten want het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. 
 • Na elke training of wedstrijd moet de kleedkamer proper zijn. Afval in de vuilbak en kleedkamer vegen met borstel of trekker. De trainer of begeleider zal dit zelf op zich nemen of hiervoor iemand verantwoordelijk stellen bij de oudere groepen. Ook op verplaatsing zorgen de spelers dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. 
 • Douchen: hygiëne is zeer belangrijk en daarom verplichten wij aan de spelers om zich na elke training of wedstrijd te douchen vanaf U7, zoals ze dit thuis ook zouden doen. 
 • Beschadiging/vernieling van materiaal in de kleedkamer én daarbuiten, zowel in onze accommodatie als op verplaatsing zal verhaald worden op de speler en zijn ouders. Het jeugdbestuur kan tevens bijkomende sancties opleggen. 

Coaching door de ouders:

 • Wij vragen aan de ouders uitdrukkelijk om tijdens de wedstrijd noch hun zoon/dochter noch zijn/haar medespelers richtlijnen te geven. Immers, indien deze niet overeenkomen met de aanwijzingen van de trainer, dan kunnen noch ploeg noch spelers optimaal leren. Negatieve commentaar tegenover andere spelers is eveneens onaanvaardbaar. Ouders die regelmatig negatieve commentaar geven aan spelers, trainers of club zullen door de club aangesproken worden en indien nodig worden uitgesloten van wedstrijden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook ten opzichte van de scheidsrechter tijdens wedstrijden. 
 • Wij willen ook aan de ouders van de spelers vragen om niet in de kleedkamers noch op de velden te komen tijdens wedstrijd of training (uitzondering wordt gemaakt voor U6/7). 
 • Indien ouders en/of sympathisanten herhaaldelijk en na verschillende gesprekken hun negatieve houding niet wijzigen dan zal het clubbestuur de nodige sancties nemen. In elk geval zullen de boetes die de club dient te betalen als gevolg van ontoelaatbaar gedrag van zowel spelers, ouders als anderen teruggevorderd worden van de betrokkenen. 

Kledij:

 • Wij voorzien als club elk jaar in een kledingstuk van onze kledinglijn bij Jako. Na betaling van het volledige lidgeld wordt deze besteld en geleverd. 
 • Onze spelers en begeleiders dragen voor en na de wedstrijden dit kledingstuk om zo de uitstraling en uniformiteit van de ploeg en club te verzekeren. 
 • Bij het opwarmen voor de wedstrijd vragen wij een eigen opwarmvest/broek te dragen in de kleuren van RB, deze kledij kan altijd worden aangekocht via onze digitale webshop. 
 • Kousen zitten omvat in het lidgeld, deze worden altijd meegenomen en gedragen op de wedstrijden, indien deze niet aanwezig zijn kunnen deze worden aangekocht op de club. 
 • Beenbeschermers (niet in kledingpakket) tijdens trainingen en wedstrijden zijn verplicht te dragen i.f.v. verzekering. Wie ze niet draagt kan niet spelen, noch trainen. 
 • Schoenen, tem U13 zijn metalen studs verboden, vanaf U15 kan en mag dit wel, wij raden zelfs aan om 2 paar te voorzien voor harde en natte velden om zo de kans op blessures te verkleinen. 

Vervoer/verplaatsingen: 

 • Wij vragen aan de ouders om samen te komen aan de club in overleg met de trainer en/of afgevaardigden en er samen voor te zorgen dat er voldoende plaatsen zijn zowel voor de heen- als terugreis. De club laat niet toe dat er meer kinderen vervoerd worden dan het aantal toegelaten zitplaatsen in de wagen. 
 • Indien zou blijken dat er onvoldoende plaatsen zijn om de verplaatsing te maken dan kan de trainer/afgevaardigde beslissen om ‘forfait’ te geven. Om dit te vermijden willen wij vragen dat de ouders, na het brengen van hun kind, wachten om te vertrekken om te kijken of er voldoende plaatsen zijn. 
 • Bij het verplaatsen met de fiets naar de trainingen en wedstrijden vragen wij aan onze ouders en spelers om alle nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen, dwz. voldoende zichtbaarheid door een werkend voor -en achterlicht, reflectoren en fluo vestje. 

Communicatie met de ouders: 

 • Het bestuur en de sportieve staf zijn steeds bereid tot conversatie, maar met respect voor waarden en normen; persoonlijke aanvallen worden niet geduld en indien noodzakelijk zullen er sancties genomen worden ten opzichte van de betrokken spelers en/of hun ouders, sympathisanten. 
 • De trainers zijn steeds bereid om te luisteren naar de grieven van de ouders doch bij voorkeur op afspraak en niet na elke training of wedstrijd. 
 • De communicatie tussen trainers en ouders gebeurt via whatsapp groepen of per mail, deze communicatie dient enkel en alleen maar voor afspraken tussen trainer en ouders/spelers, alle ander commentaren of randzaken horen hier niet thuis. 
 • Het evalueren van de spelers, 1 of 2 maal per jaar, gebeurt door de trainer indien nodig in samenspraak met de coördinatoren jeugdopleiding. Het is het volste recht van de ouders om een andere mening te hebben, doch vragen wij respect voor onze feedback. 

Samengevat: 

Het is onze ambitie om samen met onze ouders, spelers én zonder onze visie los te laten, voortdurend te werken aan een gezonde groei van onze club, zowel sportief als extra-sportief. 

Sportieve groeten, 

Het bestuur